Tiráž

ADRESA FIRMY
Pavol Béreš - DESIGNSOFT v spolupráci s unitedprint.com Slovensko s.r.o.
Pravotice 52
956 35 Pravotice

KONATEĽ
Pavol Béreš

POŠTOVÁ ADRESA
Pravotice 52
956 35 Pravotice

KOMUNIKÁCIA
Telefón: 00421 904 912 452
E-mail: support@dprint.sk

REGISTRAČNÝ SÚD
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 310-7017
IČO: 44 909 799
DIČ: 1080242911

ODR
Platforma Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DÔKAZ O RUČENÍ
Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.